Pożegnanie absolwentów

Pożegnanie absolwentów

Dnia 24 czerwca 2022 roku pożegnaliśmy uczniów klasy ósmej. Uroczystość zakończenia po hasłem: ” Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna… „ odbyła się w sali Urzędu Gminy. Po powitaniu gości i uczniów absolwenci zatańczyli poloneza. Następnie Pani Dyrektor Lidia Jeziorna wraz z wychowawcą klasy Panem Mirosławem Ludwiczakiem wręczyli uczniom świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej im. mjra Stanisława Jeziornego w Łęce Opatowskiej. Uczniowie ze średnią powyżej 4,75 otrzymali listy pochwalne, a ich rodzice listy gratulacyjne.  Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce , osiągnięcia naukowe i sportowe, udział w konkursach i godne reprezentowanie szkoły. Uczennica Weronika Nasiadek za średnią 6,0 otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Łęka Opatowska oraz przyznaną po raz pierwszy przez Dyrektora i Grono Pedagogiczne nagrodę Primus Inter Pares. Uczniowie podziękowali wychowawcy, nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich wychowanie i naukę. Przedstawili krótki program artystyczny, częściowo wzruszający ale pod koniec z poczuciem humoru.

Wieczorem udali się na bal absolwenta.

Skip to content