Ogłoszenie wyników głosowania na patrona szkoły

Ogłoszenie wyników głosowania na patrona szkoły

Informujemy, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli i lokalnej społeczności na przyszłego patrona naszej szkoły, zdecydowaną większością głosów, został wybrany

Honorowy Obywatel Gminy Łęka Opatowska – mjr Stanisław Jeziorny.

W głosowaniu wzięło udział 256 osób.

Na mjr. Stanisława Jeziornego zagłosowało 137 osób. Drugi kandydat – Aleksander Fredro otrzymał 67 głosów, trzeci – Powstańcy Wielkopolscy – 52 głosy.

 

.