Ogólnopolski Tydzień Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery w naszej szkole 

W dniach 19-23 października 2020 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-VIII. Przedsięwzięcie odbyło się z  inicjatywy  Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej, a dokładniej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Celem OTK jest inspirowanie i promowanie działań Doradców Zawodowych na rzecz wspierania i planowania ścieżek kształcenia, wyboru zawodu, miejsca pracy i kariery na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym. 

 Działanie to obejmowało  5 modułów-obszarów tematycznych z zakresu doradztwa zawodowego: 

  1. Mój Potencjał  
  2. Zawodowy MIX 
  3. Lifelong Learning 
  4. Mój Planer Zawodowy  
  5. Przez dziurkę od klucza  

 Poza tym wiele się działo: 

 Zajęcia plastyczne o tematyce zawodoznawczej w klasach I-III i IV 

  1. IV-VI- Świat zawodów 
  2. VII-VIII- Planuję swoją drogę zawodową 
  3. Spotkanie on-line (TEAM’S) dla klasy VIII z przedstawicielami zawodów (absolwentka i studentka  Politechniki Wrocławskiej -elektronik i cyberbezpieczeństwo )-prezentacje multimedialne dotyczące drogi zawodowej i specyfiki wykonywanej pracy.  
  4. Konkursy VII-VIII ,,Mam tę moc !-mój potencjał, a przyszły zawód’’ 
  5. Zajęcia świetlicowe – Gramy w planszówki:  ,, Jak przeżyć Panie Prezesie’’  gra pokazująca obraz świata zawodów oraz gazetki ścienne na powyższe tematy. 

       Koordynator przedsięwzięcia :  

pedagog szkolny, doradca zawodowy: Katarzyna Ignasiak 

IMG_20201020_090948