MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO – on-line

21 lutego 2021 roku po raz 22. obchodzono na całym świecie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999r. Święto to ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego, a jego głównym przesłaniem jest przede wszystkim ochrona języków ojczystych i pokazywanie ich niezwykłości.

W naszej szkole także świętowaliśmy ten dzień na lekcjach języka polskiego (on-line) i staraliśmy się pokazać niezwykłość naszego języka ojczystego. Pod hasłem ,,W służbie jej Królewskiej Mości – Językowej Poprawności” argumentowaliśmy wyjątkowość, niezwykłość, złożoność języka polskiego. Analizując prezentacje dotyczące najczęściej popełnianych błędów, zwracaliśmy uwagę na to, jak ważna jest poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna w każdej sytuacji. Rozmawialiśmy też o współczesnym języku młodzieży i zapożyczeniach, które na dobre zadomowiły się w naszym ojczystym języku.

Powinniśmy na co dzień dbać o poprawność języka ojczystego w myśl słów Janusza Korczaka:

,, Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali.

Język się smuci, choruje, gdy ludzie źle o nim mówią lub piszą.”