Eco Fashion czyli ekologiczny Dzień Wiosny

Eco Fashion czyli ekologiczny Dzień Wiosny

Związku z tym że 21 marca obchodziliśmy Dzień Wiosny w naszej szkole odbył się konkurs mody ekologicznej ECO FASHION. Konkurs polegał na tym aby stworzyć z odpadów strój dla dziewczyny i chłopaka. Pokaz odbył się na Sali gimnastycznej. Każda klasa miała zaprezentować dwa stroje. Zwycięzcy wybierani byli w dwóch kategoriach 0-III i IV-VIII.

W jury zasiedli przedstawiciele Rady Rodziców: pani Monika Papiór i pani Dominika Stodolska; przedstawicielka Gminnego Koła Emerytów a jednocześnie nauczycielka pracująca kiedyś w naszej szkole pani Zofia Kucharska; nauczycielka plastyki i techniki pani Katarzyna Ignasiak oraz zastępca przewodniczącej szkoły – Daria Kędziora. Jury oceniało stroje  w skali punktowej od 1 do 5 z uwzględnieniem następujących kryteriów: wykorzystane materiały, pomysłowość i oryginalność, estetyka wykonania, sposób zaprezentowania stroju, trwałość podczas pokazu. Suma punktów dla danej klasy pozwoliła wyłonić zwycięzców.

Fundatorem głównej nagrody w wysokości 200 zł dla zwycięskiej klasy była Rada Rodziców natomiast słodkie upominki ufundował Wójt Gminy Łęka Opatowska pan Adam Kopis.

Między prezentacjami klas czas umilili swoimi piosenkami utalentowani uczniowie naszej szkoły. Stroje okazały się bardzo pomysłowe a wykonane były z: nakrętek ,worków na śmieci, kartonów, folii aluminiowej, opakowania, po chipsach, wytłaczanek po jajkach, butelek, bibule z talerzyków. Mogliśmy zobaczyć: przepiękne sukienki, garnitury lub marynarki. Uczniowie wykazali kreatywnością, pomysłowością, umiejętnością pracy w grupie. W pokazie wzięło udział 8 modelek i 8 modeli. Prowadzącymi byli uczniowie klasy 5 Zuzanna Kurbel i Szymon Jerczyński. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy II i VI.

Było to niesamowite  szkolne wydarzenie, które spotkało się z zadowoleniem publiczności a jednocześnie świetna ekologiczna zabawa . Celem konkursu było zwrócenie uwagi na ochronę  środowiska przez powtórne wykorzystanie wykorzystanie zużytych materiałów. Każdy z nas może zadbać o Ziemie chociażby przez stosowanie zasady recyklingu. Dzięki temu pokazowi zauważyliśmy jak można powtórnie wykorzystać odpady, dzięki czemu chronimy nasze środowisko przed zanieczyszczeniami. Inicjatywa ta bardzo spodobała się uczniom i chcieli by ją powtórzyć ponownie. Konkurs Eco Fashion został zorganizowany w ramach udziału naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym ,,Jestem eko’’ Mamy nadzieję, że nasze wydarzenie osiągnie sukces w konkursie.

                                                                                                                                Uczniowie klasy V

Światowy Dzień Poezji w naszej szkole

Światowy Dzień Poezji w naszej szkole

Celem Światowego Dnia Poezji jest promocja czytania, pisania, publikowania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma ,,dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.

 

Główne uroczystości odbywają się w Paryżu 21 marca od 1999 roku. W naszej szkole uhonorowano to święto właśnie tego dnia poprzez zorganizowanie akcji ,,Przepisz wiersz” oraz konkursu dla uczniów klas IV-VIII na gazetkę klasową zatytułowaną MISTRZYNI SZYMBORSKA, ponieważ rok 2023 został ogłoszony Rokiem Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki w dziedzinie poezji.

 

W zabawie wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły, którzy pięknie przepisali wybrane przez siebie wiersze. Wyróżniono osiem prac z kl. IV – VIII oraz jedną z klasy trzeciej. Wszyscy uczestnicy otrzymali eco – gadżety, a nagrodę specjalną – książkę wyróżniona uczennica z klasy trzeciej.

Konkurs na gazetkę klasową wygrały dwie klasy: kl. V i IV. Nagrodą były ekologiczne breloki, długopisy i słodki upominek.

 

Zapraszamy do galerii  🙂 

NIEBIESKI TYDZIEŃ w naszej szkole

NIEBIESKI TYDZIEŃ w naszej szkole

Zachęcamy uczniów do udziału 🙂

 

 

Regulamin konkursu ,,Razem na niebiesko’’

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu pod nazwą

,,Razem na niebiesko’’ organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Majora Stanisława Jeziornego w Łęce Opatowskiej.

 1. Konkurs jest zorganizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
 3. Celem konkursu jest:

– solidaryzowanie się z osobami z autyzmem w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, który obchodzimy 2 kwietnia

– zainteresowanie dzieci tematyką akcji „Polska na niebiesko”

– poszerzanie wiedzy na temat autyzmu oraz informowanie o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum autyzmu

– wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży problemami osób cierpiących na autyzm oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzmem

– nauka właściwych postaw wobec osób ze spektrum autyzmu;

– uwrażliwienie dzieci na potrzeby rówieśników z autyzmem;

– rozwijanie zdolności artystycznych uczniów

 1. Zadaniem konkursu jest :

– wykonanie zdjęcia związanego z  tematyką konkursu.

 1. Kryteria oceny:

– komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę pomysłowość i nawiązanie do tematu konkursu.

– nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa powołana przez organizatora.

7.Zdjęcia mają być wykonane 3.04.2023 r. – w dniu, kiedy będzie obchodzony
w szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się przed przerwą świąteczną.
 2. Osobami koordynującymi konkurs są p. Iwona Kempa, p. Renata Klepacz i p. Joanna Musiała.
 3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatora Komisja

Konkursowa, która wybierze najciekawsze zdjęcie.

 1. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwracalna.
 2. Wszystkie zdjęcia będą umieszczone na stronie szkoły oraz Facebook.
 3. Komisja ma prawo przyznawania wyróżnień za pozostałe miejsca.

Dzień wiosny Dniem Eko Mody 

Dzień wiosny Dniem Eko Mody 

Pierwszy dzień wiosny był dla przedszkolaków z Piasek dniem rozstrzygnięcia konkursu na ekologiczny strój. Pomysłowi rodzice przygotowali przepiękne kreacje. Zwyciężczynią została Emilia Skiba, która wystąpiła w tęczowej sukience z kapeluszem. Tego dnia również pamiętaliśmy o osobach chorych na Zespół Downa, dlatego też ubraliśmy kolorowe skarpety nie do pary. 

Co warto wiedzieć o wodzie

Co warto wiedzieć o wodzie

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody na datę 22 marca.

Głównym celem Światowego Dnia Wody jest inspirowanie działań na rzecz Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) 6: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 roku. Każdego roku UN-Water, agencja koordynująca prace ONZ dotyczące wody i warunków sanitarnych, ustala temat Światowego Dnia Wody odpowiadający obecnym lub przyszłym wyzwaniom.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody

W tym roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem: Wody podziemne – uczynić niewidzialne widocznym (Groundwater – Making the invisible visible). Zobacz oficjalną stronę Światowego Dnia Wody.

Jak wskazuje ONZ na stronie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody, wody podziemne są niewidocznym skarbem. Nie da się ich dostrzec gołym okiem choć znajdują się tak blisko – tuż pod naszymi stopami. Mają istotny wpływ na nasze życie – w najbardziej suchych częściach świata wody podziemne mogą stanowić jedyne źródło dostępu do wody; w przyszłości wody podziemne będą odgrywać kluczową rolę w adaptacji do zmian klimatu, dlatego musimy chronić je przed zanieczyszczeniami oraz zarządzać ich zasobami w sposób zrównoważony, dbając równocześnie o potrzeby ludzi i planety. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym (w j. angielskim). 

Znaczna większość zasobów wody słodkiej to wody podziemne. Z danych będących w ewidencji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że w 2021 r. funkcjonowało w Polsce 12099 ujęć wody wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym 360 ujęć powierzchniowych i 11739 ujęć wody podziemnych.

https://www.wwf.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-wody

Skip to content